Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

‘Ambassadeur’ van de NBd in Brabant

De NBd werkt samen met bijna 400 wegbeheerders. Hoe ervaren zij die samenwerking, wat gaat er goed en wat kan er beter? Tanya Poppelier van de gemeente Breda vertelt. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’.

Ze herinnert het zich nog goed, toen ze begin 2017 bij de gemeente Breda begon als adviseur Openbare ruimte met bewegwijzering in haar portefeuille. Niet lang daarvoor was een project met de NBd niet helemaal lekker verlopen – ‘iets met een onderaannemer die zijn werk niet goed gedaan had’ –  en haar collega’s spraken niet in hele positieve termen over de NBd. ‘Er waren vooral veel misvattingen, alsof de NBd een marktpartij is en we de volgende keer wel geld konden besparen door met een ander in zee te gaan. Dat idee kom ik nog steeds tegen, ondanks de inspanningen van de NBd om ons te informeren over hun rol en taken. Dan ben ik degene die moet uitleggen dat we voor het vaststellen van nieuwe bewegwijzeringsplannen toch echt de wettelijke plicht hebben om bij de NBd aan te kloppen, en dat dit ook in het belang is voor het in standhouden van de uniformiteit en continuïteit van bewegwijzering. Wel is het óók mogelijk om de realisatie van de bewegwijzering door de NBd te laten verzorgen. De gemeente Breda heeft gekozen voor een aanvullende overeenkomst om onszelf te ontlasten. Maar voor mijn achterban is het dus wel lastig om die twee petten – het wettelijk deel en de diensten die daarnaast vrijblijvend afgenomen kunnen worden – te scheiden.’

Eerlijk in gesprek

Op 14 april jongstleden is vanuit de NBd naar alle wegbeheerders een tevredenheidsenquête gestuurd. Een goede zaak, zegt Tanya. ‘Het is belangrijk om te weten wat er leeft en ook open te staan voor kritiek. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zeggen ze ook wel. Mensen moeten echt ervaren dat je en stabiele, betrouwbare partner bent om mee samen te werken. De NBd bestaat nog niet zo lang, dus het is logisch dat nog niet iedereen er bekend mee is. Daarom is het goed om naar buiten te treden en actief het contact met wegbeheerders op te zoeken. Zelf draag ik daar ook een steentje aan bij, ik stuur bijvoorbeeld de nieuwsbrieven en relevante artikelen intern door. En als er nieuwe collega’s of stagiaires zijn, laat ik in een animatiefilmpje zien waarin de rol van de NBd heel helder wordt toegelicht.’ Lachend: ‘Ja, in die zin kan je me zeker een ambassadeur noemen.’

Tanya heeft zelf geen achtergrond in de bewegwijzering of civiele techniek en is erg dankbaar voor de ‘warme ontvangst’ die ze van de NBd kreeg bij haar introductie als nieuwe portefeuillehouder. ‘Mijn contactpersoon zei meteen: ‘Maak je geen zorgen, we gaan je helpen’. Dat gaf meteen vertrouwen. We doen het samen, dat is zo belangrijk.’

Handen ineen bij Amphia ziekenhuis

Ondertussen heeft de NBd in de Brabantse gelederen rondom Breda al een beter imago. Dat heeft zeker te maken met de succesvolle aanpassing van de bewegwijzering rondom het Bredase Amphia ziekenhuis, in november vorig jaar.

Na een grootschalige verbouwing moest daar in één nacht alle bewegwijzering aangepast worden. Een precisieklus met een keiharde deadline, waarbij de gemeente Breda nauw samenwerkte met de NBd en de aannemer. Tanya: ‘We konden ons geen onverwachte tegenslagen permitteren. De maatschappelijke relevantie was goed voelbaar. Tijdens die nacht was ik samen een collega aanwezig, net als de eindverantwoordelijken bij de aannemer én de NBd. Zo konden we snel schakelen in het geval er op het moment een acuut probleem was ontstaan.’ Toen het coronavirus in de regio een ongekende gezondheidscrisis veroorzaakte, werd het belang van goede bewegwijzering in één keer weer kraakhelder.

Partner in kennis

Toen Tanya met haar nieuwe taak bij de gemeente begon, had ze echt behoefte aan basiskennis over bewegwijzering. ‘Als wegbeheerder zijn we meestal leek en helaas bestaan er geen trainingen op het gebied van bewegwijzering. Zelf had ik geluk dat mijn voorganger een goeroe was op het gebied van bewegwijzering. Hij wilde graag zijn kennis en ervaring met mij delen en ik hing voortdurend aan zijn lippen. Als een spons nam ik alle informatie op.’

‘We hebben bijna 400 wegbeheerders in Nederland met ieder een eigen organisatiemodel en gebiedsspecifieke vraagstukken. Hoe geweldig zou het zijn met elkaar te kunnen sparren en best practices te kunnen delen? Zo heb ik zelf een prettig contact met een collega bewegwijzeraar van de gemeente Amsterdam. Ik voel mij welkom om vragen te stellen of eens een dag mee te lopen. Ook heb ik een dag over de schouder van een planmaker van de NBd meegekeken. Een kijkje in de keuken van een ander is enorm leerzaam, ook om te zien hoe dingen praktisch georganiseerd zijn. Zo beschik ik zelf

niet over een eigen budget en ben ik afhankelijk van projectleiders van afzonderlijke infrastructurele projecten. Collega’s uit grote steden hebben soms wel beschikking over eigen financiële middelen, dat geeft hen meer bewegingsruimte om zelf dingen uit te proberen en bijvoorbeeld een onderzoekje naar duurzame toepassingen uit te besteden.  Gelukkig kan onze gemeente binnenkort meeliften op een pilot van de NBd over een lichtwegwijzer die zijn eigen stroom opwekt. Dan blijkt dat dingen samen doen toch het leukst is.’

< Terug naar de vorige pagina