Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Bewegwijzering snelfietsroutes in onderzoek

Vanuit het samenwerkingsverband Tour de Force wordt met de Nationale Agenda Fiets 2017-2020 gewerkt aan ontwerprichtlijnen voor bewegwijzering en belijning van (snelle) fietsroutes. Speerpunten hierin zijn de vindbaarheid van de route en het vergroten van het comfort en de veiligheid.

 

Eerste pilot

In 2018 hebben de gemeenten Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk, de Breda University of Applied Sciences (BUAS), adviesbureau Mijksenaar, de NBd en de provincie Noord-Brabant onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van “wayfinding” van de snelfietsroutes. Het doel is na te gaan of de huidige bewegwijzering voor de snellere fietser nog wel voldoet. Het onderzoek moet leiden tot een verbeterde CROW-richtlijn, die hopelijk begin volgend jaar klaar is.

Belangrijke uitgangspunten zijn tijdige leesbaarheid, herkenning, vindbaarheid, sober maar doelmatig en zo veel mogelijk laten aansluiten bij de huidige uitvoeringsvorm van bewegwijzering.

 

Uitkomsten eerste pilot

De proef over het  traject F261 Waalwijk-Tilburg is afgerond en de uitkomsten zijn recent openbaar gemaakt. Uit een eerste conclusie kan worden opgemaakt dat het toepassen van “voorwegwijzers” een positief effect heeft op de tijdige leesbaarheid en daarmee de veiligheid van de (snellere) fietser. Lees hier het complete rapport.

 

Tweede pilot

De NBd en de provincie Noord-Brabant hebben met een afvaardiging van BUAS, Eindhoven (en verbonden marktpartijen), provincie Utrecht, CROW en Cleantech Regio het voortouw genomen om de uitkomsten in een vervolgtraject nader te toetsen.

De intentie is dat het vervolgonderzoek plaatsvindt op drie tracés: SFR F344 Apeldoorn-Deventer, SFR F128 Utrecht-Amersfoort en SFR Eindhoven (centrum)-De Hurk.

 

Onderzoeksopzet en planning

Op alle drie trajecten worden verschillende variaties tijdelijk aangebracht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen binnen- en buitenstedelijk gebied. Dit vindt plaats op basis van de planvorming die de NBd op dit moment vormgeeft. De bedoeling is dat hiervan videobeelden worden gemaakt en in een online-survey worden verwerkt, waarbij  de aanrijsnelheid overeenkomt  met die van de gemiddelde snellere fietser. De uitkomsten vormen de basis van een landelijk gedragen advies dat aan het Platform bewegwijzering wordt voorgelegd. Dit kan leiden tot aanpassing van de Richtlijn Bewegwijzering. 

Er is afgesproken dat voor het zomerreces de basis voor het vervolgonderzoek gereed is en het derde en vierde kwartaal worden gebruikt voor het onderzoek zelf. De bedoeling is dat het advies begin 2020 aan het Platform Bewegwijzering wordt aangeboden.

< Terug naar de vorige pagina