Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Fietsarm met statiegeld

Honderd procent recyclebare verkeersborden; de materialen hennep en vlas veroveren langzaam terrein als materiaal voor de borden langs fietspaden. ‘We hopen dat alle gemeenten uiteindelijk voor duurzaam kiezen’, zegt Chris Stouten adviseur risicomanagement van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd).

Duurzaamheid
De urgentie van duurzaamheid wordt door weinig mensen meer betwist, ook voor de NBd is het logisch dat er vol ingezet wordt op milieuvriendelijke alternatieven. Zo wordt er in verschillende plekken in Nederland al druk geëxperimenteerd met bamboe en rijstvlies als materiaal voor verkeersborden en heeft de provincie Gelderland het afgelopen jaar de traditionele aluminium borden langs fietspaden vervangen voor exemplaren van hennep en vlas. Chris: ‘Ze zijn daar zo enthousiast over de resultaten, dat we vanuit de NBd hebben besloten dit verder op te pakken en hopelijk door heel het land uit te rollen. We beginnen daar dit jaar nog mee in Rotterdam – van oudsher een van de voorlopers als het gaat om innovatie, daar willen ze altijd wel wat nieuws proberen. Dertig oude fietsarmen worden daar ondertussen vervangen voor het duurzame alternatief. Als het bevalt, zullen dat er hopelijk snel meer worden.’

 

Statiegeld op materiaal
Niet alleen de fietsarm – waar de daadwerkelijke verkeersinformatie zelf op staat – is duurzaam, maar ook het systeem. Chris: ‘De levensduur van een fietsarm ligt tussen de 10 en 15 jaar. Bij de huidige fietsarmen is de vlag vast onderdeel van de paal en paste er maar één soort bord op de beugel. Bij de nieuwe versie kunnen we de vlag in een houder schuiven, en dus ook makkelijk vervangen als dat nodig is.’ Het product is volledig circulair, wat betekent dat aan het einde van de levensduur het product wordt ingenomen en door de producent wordt gerecycled tot weer eenzelfde bord. De NBd gaat de borden alleen actief vervangen als het samengaat met andere werkzaamheden, zoals het vervangen van een weg, of als de informatie op de borden niet meer klopt. Chris: ‘Anders wachten we gewoon rustig het einde van de levensduur af.’

Over de dam
De borden van hennep en vlas zijn uiteindelijk niet duurder dan de huidige borden. Chris: ‘De eerste aanschafkosten liggen wat hoger, maar omdat we daarna alleen het paneel hoeven te vervangen én we de oude panelen recyclen, kunnen de kosten op de langere termijn zelfs goedkoper uitvallen.’ Bij de NBd zijn we ook op andere vlakken bezig met duurzaamheid, bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen op de besliswegwijzers voor automobilisten op kruisingen. Chris: ‘Stap voor stap bouwen we zo naar een verduurzaming van de bewegwijzering in Nederland. Milieu is een hot onderwerp, gemeenten kijken constant bij elkaar over de schutting om te zien hoe de ander het doet, maar zijn zelf soms wat voorzichtig en afwachtend. Daarom is het zo belangrijk om een paar koplopers te hebben, zoals Rotterdam. Met één over de dam, volgen er vast snel meer.’

< Terug naar de vorige pagina