Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Flinke por voor verandering

Corona heeft de manier waarop we van A naar B komen drastisch veranderd. Of accurater: heeft bestaande ontwikkelingen een flinke por gegeven. We pakken meer de fiets en benenwagen. NBd-directeur Hanneke Steen denkt dat die verandering blijvend is.

Een bizar verhaal is het, van de Britse jongen van 19 die na een jaar uit een coma ontwaakt. In dat jaar is de wereld om hem heen onherkenbaar veranderd. Coronavirus, lockdown, avondklok, overbelaste ziekenhuizen, IC-artsen als nationale beroemdheden, massaal thuiswerken, afstandsonderwijs; het is allemaal aan hem voorbijgegaan. Hoe leg je zoiets uit? Alsof je wakker wordt op een vreemde planeet.

Het verhaal deed me beseffen hoeveel er in korte tijd veranderd is. Ook in onze ‘tak van sport’ van mobiliteit en infrastructuur. Corona heeft de manier waarop we van A naar B reizen drastisch veranderd. Of accurater: heeft bestaande ontwikkelingen een flinke por gegeven. Uit analyse van verkeersdata blijkt, niet verrassend, dat áls we reizen, we veel vaker de fiets en de benenwagen pakken. Is die verandering blijvend? Zelf denk ik van wel. Al ver vóór deze pandemie waren er verschuivingen zichtbaar in onze manier van reizen, werd de diversiteit aan modaliteiten in de openbare ruimte steeds groter. We namen de fiets naar het station, pakten daar de trein en gebruikten daarna een deelscooter voor het laatste stuk naar onze eindbestemming. Of kozen voor een elektrische fiets of speed pedelec in plaats van de auto.

Bewegwijzering fietsroutes wordt ‘volwassen’
Deze veranderingen hebben direct invloed op wat er nodig is op het gebied van bewegwijzering. Zo is de behoefte groot om vaart te maken met een richtlijn voor fietsbewegwijzering; in het nieuwe Nationaal Kader Bewegwijzering komen hiervoor duidelijke handvatten. De snelle tweewielers vragen immers om een ander soort bewegwijzering. Het is nogal een verschil of je met 10 of 30 kilometer per uur langs een wegwijzer rijdt. Aanvullende bewegwijzering, zoals voorwegwijzers en bevestigingsborden, zorgen er voor dat een snelle weggebruiker tijdig geïnformeerd wordt en de verkeersveiligheid geborgd blijft. Eenzelfde ontwikkeling in het aanpassen van bewegwijzering zagen we met de komst van snelwegen en het verhogen van de maximum snelheid van auto’s.

Over de grenzen
Het is mooi om te zien hoe we daarin, als Nederland in het algemeen en NBd in het bijzonder, internationaal koploper blijven. We wisten al dat de pilots rondom bewegwijzering langs deze ‘snelle fietsroutes’ vanuit alle hoeken van het land nauwlettend in de gaten gehouden worden. Dat gebeurt óók in het buitenland, bleek toen onze relatiemanager Piet Stolk kort na het publiceren van een artikel op onze website benaderd werd door het Amerikaanse bedrijf Kittelson, dat zich richt op het oplossen van complexe mobiliteits- en transportvraagstukken. Razend enthousiast waren ze over de online presentatie die Piet op hun verzoek gaf over hoe we dat hier doen. In deze nieuwsbrief draaien we de rollen om en vertellen zij hoe het in de VS gesteld is met bewegwijzering. Zo leren we met en van elkaar, over landsgrenzen heen.

Andere vorm, zelfde noodzaak
Van dit soort kruisbestuivingen word ik zo blij. Omdat het laat zien dat de NBd meerwaarde heeft, óók in de toekomst, en juist ook als we de handen ferm ineenslaan met onze partners. Meer nog dan bij bewegwijzering voor auto’s is interregionale samenwerking voor fietsroutes immers onmisbaar.

Onlangs sloten we het jubileum rondom 125 jaar bewegwijzering af met een mooi filmpje dat laat zien hoe uniek die geschiedenis is. Heeft fysieke bewegwijzering toekomst in deze digitale tijd? Bovenstaande geeft eigenlijk al het antwoord op die vraag. De vorm en toepassing zullen veranderen, maar de noodzaak voor uniforme, continue bewegwijzering zal blijven. Of dat geleidelijk of in turbostand gaat, is maar gedeeltelijk afhankelijk van externe, niet beïnvloedbare invloeden als een hyperbesmettelijk virus; we kunnen dit moment ook benutten en ervoor kiezen om door te pakken.

< Terug naar de vorige pagina