Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Geef uw mening! Help bewegwijzering verbeteren voor hoogwaardige regionale fietsroutes

Samen met Tour de Force* en BUAS (Breda University of Applied Sciences), onderzoekt de NBd in hoeverre de huidige fietsbewegwijzering nog voldoet voor met name de snellere fietser. Welke verbeteringen kunnen in de bewegwijzering worden aangebracht, die zorgen voor een comfortabelere en veilige route van A naar B?

Enquête
Hiervoor zijn op drie trajecten kortstondig variaties in de bewegwijzering aangebracht. Deze variaties zijn gefilmd en opgenomen in een enquête, waarin wij u vragen hoe u deze variaties ervaart. In de enquête vragen we wat u van de nieuwe bewegwijzeringsborden vindt. Vind u ze op tijd leesbaar, zijn ze begrijpelijk en herkenbaar genoeg? De uitkomsten van de enquête kunnen leiden tot een aanpassing van de fietsbewegwijzering in Nederland. En dan met name voor hoogwaardige regionale fietsroutes. Om de meest optimale uitvoeringsvorm te realiseren, hebben we uw input als fietser en gebruiker nodig. Geef uw mening via het enquête formulier door vóór maandag 9 december en help mee bij het door ontwikkelen van de bewegwijzering.

Alvast dank voor uw medewerking!

*Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland.

< Terug naar de vorige pagina