Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Geen misverstanden meer over Hoogwaardige Fietsroutes

Na een lang onderzoekstraject hebben de samenwerkende overheden en partijen binnen Tour de Force en de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) een landelijk gedragen uitvoeringsvorm van bewegwijzering vastgesteld voor hoogwaardige regionale fietsroutes. Dat wil zeggen: een bordenfamilie – voorwegwijzer, beslisser en bevestigingsbord – en een gekleurd kader met F-nummer.

‘Voldoet de huidige fietsbewegwijzering nog wel voor de – met name – snellere fietser?’ Met deze vraag namen de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht eind 2016 het initiatief voor verdere ontwikkeling van fietsbewegwijzering voor hoogwaardige regionale fietsroutes.

Het vraagstuk werd ingebed binnen de Tour de Force die een belangrijke rol vervulde in het organiseren van afstemming tussen verschillende wegbeheerders. Ook de NBd heeft vanaf het begin een prominente rol vervuld in dit landelijk gedragen innovatief onderzoekstraject en de uniforme uitkomsten voor de fietsbewegwijzering voor Hoogwaardige Regionale Fietsroutes. Het hele artikel is hier te lezen (website van Verkeerskunde).

< Terug naar de vorige pagina