Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

NBd in pilot Wayfinding (snelfietsroutes)

De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van wayfinding, bewegwijzering, leesbaarheid, vindbaarheid en uitstraling van snelfietsroutes. 

Pilot
Het CROW Platform bewegwijzering heeft op 28 februari 2018 de status ‘pilot’ toegekend aan de ingediende demonstratieroute wayfinding Leisure Bike Lane F261, snelfietsroute Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk. Dit besluit stelt de NBd in de gelegenheid medewerking te verlenen aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het innovatieve onderzoekstraject wayfinding snelfietsroutes.

Doel
Fietsmobiliteit speelt een steeds belangrijkere rol in het reizen van A naar B in Nederland. De ontwikkeling en realisatie van snelfietsroutes is daar een duidelijk voorbeeld van. Het toenemende gebruik van de E-bike en Speed Pedelec, in combinatie met het stimuleren van alternatieven voor het autogebruik, vraagt om langere en hoogwaardige fietsverbindingen. De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om samen met de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, de onderzoeks- en onderwijsinstelling NHTV Breda, adviesbureau Mijksenaar en de Nationale Bewegwijzeringsdienst te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van wayfinding van de snelfietsroutes. Het onderzoek vindt plaats in Noord-Brabant, maar wel meteen ook met inbreng van kennis buiten Brabant (provincies Gelderland, Limburg, Utrecht en Groningen). In Nederland als onderdeel van Tour de Force 2020 en in Europa als onderdeel van het Europese project CHIPS (Cycle Highways Innovation for smarter People Transport and Spatial Planning).

Onderzoek
Om het effect van wayfinding goed te kunnen monitoren, wil men van juli tot november 2018 de gehele F261 Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk (circa 18 km) voorzien van twee concepten van wayfinding. Er worden twee testvakken van circa 8 km lengte ingericht, inclusief enkele belangrijke aanvoerroutes, zoals het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en de Efteling in Kaatsheuvel. Voor de gebruikers van deze route moet het goed zichtbaar zijn dat de bewegwijzering op dit traject een pilot betreft.

Rol NBd
In de Wegenverkeerswet is opgenomen dat de NBd de plannen voor bewegwijzering namens de minister van I&W op- en vaststelt. De Richtlijn bewegwijzering, opgenomen in de kennisbank van het CROW, is de basis voor de ontwerpen, ook voor snelfietsroutes. Om continuïteit en uniformiteit te waarborgen, streeft de NBd uitvoering conform deze richtlijn na en wil zij een wildgroei aan borden en uitingen op gebied van bewegwijzering voorkomen. Tegelijkertijd heeft de NBd oog voor ontwikkelingen rond mobiliteit en verkeersgeleiding die de richtlijn raken, mits deze gedragen worden door het Platform bewegwijzering. Op basis van de recente toekenning van de pilotstatus door het Platform bewegwijzering aan het demonstratieproject, verleent de NBd daarom graag haar medewerking aan dit initiatief. De NBd brengt haar ervaring en kennis op het gebied van bewegwijzering bij de uitrol van deze pilot in. Daarnaast zal de NBd stimuleren dat landelijke initiatieven op dit gebied zoveel mogelijk gebundeld en geformaliseerd worden.

Werksessie snelfietsroutes
Op constructieve wijze wordt gewerkt aan verbetering van de toe te passen concepten voor snelfietsroutes en deze concepten meer in lijn te brengen met de uniformiteit van de Richtlijn bewegwijzering. Bij de eerste werksessie op 15 maart waren, naast een afvaardiging van de NBd, deelnemers aanwezig uit de Themagroep Kwaliteit en Richtlijnen, het CROW, NHTV, de provincies en andere landelijke initiatieven op het gebied van snelfietsroutes.
De Themagroep Kwaliteit en Richtlijnen buigt zich over de onderzoeksvragen, de evaluatievorm en de uitkomsten. Zij legt de uitkomst voor aan het CROW Platform bewegwijzering, omdat zij de rol heeft van gevraagd en ongevraagd advies leveren aan het CROW Platform bewegwijzering. Aan deze themagroep neemt een afvaardiging vanuit de wegbeheerders en adviseurs van de NBd deel. Het Platform zal dan op basis van de resultaten en adviezen van de Themagroep Kwaliteit en Richtlijnen een uitspraak doen omtrent een mogelijke aanpassing van de Richtlijn bewegwijzering op het gebied van snelfietsroutes.

< Terug naar de vorige pagina