Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Primeur-Gastcollege Bewegwijzering studenten Windesheim

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) gaf op 7 maart als pilot een gastcollege Bewegwijzering aan studenten van Hogeschool Windesheim. De NBd Academy heeft studenten van de opleidingen RO-Mobiliteit en Civiele Techniek aan de Zwolse Hogeschool in twee colleges een kijkje gegeven in de specialistische wereld van bewegwijzering. Andersom gaven de studenten hun visie op bewegwijzering of “Wayfinding”, zoals het tegenwoordig meer genoemd wordt.

Door het houden van een korte interactieve inventarisatie bij de start van de sessie werd duidelijk waar de kennis lag. In zo’n allereerste bijeenkomst is het altijd even aftasten, maar onbekend bleek gelukkig niet onbemind. De vragen en discussies kwamen goed op stoom. Dit bevestigde de belangstelling en betrokkenheid van de studenten bij het onderwerp.

Een uitgebreidere toelichting op het bewegwijzeringsproces aan de hand van praktijksituaties werd door de studenten aandachtig gevolgd. De deelnemers waren duidelijk verrast over wat er allemaal nodig is om uiteindelijk een bewegwijzeringsobject te kunnen plaatsen. Met name het planvormingsdeel (een wettelijke taak van de NBd) werd onderschat, waarbij de NBd vooral de goede en tijdige contacten tussen wegbeheerder en NBd benadrukte.

Over de toekomst van bewegwijzering (thema Smart Mobility) waren de studenten van mening dat bewegwijzering, zoals we deze nu kennen, de komende decennia nog blijft bestaan. Dit ondanks (of juist door) het bestaan van navigatie- en/of andere slimmere vervoersmiddelen. Zij zien bewegwijzering als de meest betrouwbare bevestiging van de route naar de geografische locatie/bestemming.

De NBd waardeert het zeer dat het Windesheim College Zwolle de mogelijkheid heeft geboden om als eerste opleidingsinstituut de aankomende generatie deskundigen mee te nemen in de wereld van bewegwijzering. Ook hier hanteren we als NBd het adagium “uniformiteit en continuïteit”. En daar kun je als het om bewegwijzering gaat niet vroeg genoeg mee beginnen. Wat de NBd betreft, kijken we dan ook terug op een succesvolle pilot. Met deze eerste ervaring werken we verder aan een boeiend programma.

De NBd Academy is er voor “de professionals van nu en straks”. De NBd Academy heeft als doel kennis van de juridische positie en de belangstelling voor de inhoud van bewegwijzering en bewegwijzeringsprocessen uit- en over te dragen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een gastcollege bewegwijzering? Neem dan contact op met de NBd via nbdacademy@rws.nl.

< Terug naar de vorige pagina