Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Renovatie Maastunnel

De NBd is sinds juli 2017 betrokken bij de renovatie en restauratie van de Maastunnel in Rotterdam. Het beton van het rijksmonument is aangetast en er waren dringend aanpassingen, ook aan bewegwijzerings- en signaleringssystemen, nodig om de tunnel in 2019 aan de nieuwste veiligheidseisen te laten voldoen.De gemeente verwacht in september 2019 klaar te zijn met de renovatie van de autotunnel.

Portalen
De NBd is betrokken zowel bij de planvorming (wettelijke deel) als de realisatie van diverse grote portalen met bewegwijzering. Er werden in fase 1, de periode tot begin juni 2018, in totaal acht portalen geplaatst. Vier portalen aan de noordkant en vier portalen aan de zuidkant van de tunnel moeten de weggebruiker eerder informeren over de route. Voor al die systemen aan de portalen werden gehangen, moesten eerst de portalen zelf worden geplaatst. En dat had nog wel wat voeten in de aarde, of beter gezegd, kabels en leidingen in de aarde. Maar ook werkzaamheden nabij een monumentaal object vergen een andere aanpak.

Uniek
Aan de portalen hangen niet alleen bewegwijzeringsborden, maar ook technische installaties. Het gaat daarbij om camera’s, een detectiesysteem voor de hoogte van vrachtwagens en radars van het AFM-systeem. AFM staat voor Adaptief File Management, dat het verkeersnetwerk in en rondom de Maastunnel in de gaten houdt en ervoor zorgt dat er straks in de tunnelbuizen geen file ontstaat. Er is zelfs een portaal dat wel 35 meter breed is en de gehele weg overspant. Uniek in Nederland. De verkeershinder was overigens tot nu toe nihil, mede dankzij de door de NBd uitgewerkte omleidingsroute, waardoor het verkeer tijdig en effectief omgeleid kon worden.

Mijlpaal
Fase 1 is nu klaar en daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. In de volgende fase, die voor de NBd in juli 2019 afgerond moet zijn, worden portalen geplaatst tussen het Maastunnelplein en de Wolphaertsbocht, en tussen het Droogleever Fortuynplein en de Rochussenstraat. Deze fase zal naar verwachting soepeler verlopen, omdat er waarschijnlijk minder obstakels in de grond zitten. Men is al druk bezig met de uitwerking van het plan en binnenkort start het bodemonderzoek en het maken van het ontwerp.

 

 

< Terug naar de vorige pagina