Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Uniforme bewegwijzering voor regionale fietsroutes

Met drie betrokken provincies en een hoogwaardige regionale fietsroute die over een traject van bijna twaalf kilometer vier gemeenten doorkruist, had het MaasWaalpad zo maar een hoofdpijndossier kunnen worden. Dat dat niet gebeurd is, laat volgens Cor Hartogs van de provincie Gelderland zien dat goede afstemming, een tikkie geduld en vooral vertrouwen in elkaars kennis en kunde tot de beste resultaten leiden. ‘De meerwaarde van de NBd zit juist in het waarborgen van de uniformiteit.’

Cor Hartogs kan weten wat er gebeurt als provincies zelf bewegwijzering gaan ontwikkelen; aanvankelijk had de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen zelf paars-witte bordjes geplaatst langs het RijnWaalpad, de snelle fietsroute waar tweewielers zonder vertraging en vaak met voorrang op autoverkeer door kunnen trappen. Cor: ‘Het waren best mooie borden, maar de NBd was kritisch op deze aanpak. Op zich valt daar wel iets voor te zeggen; het is natuurlijk niet handig als verschillende provincies zelf eigen fietsbewegwijzering gaan ontwikkelen.’

Het MaasWaalpad, dat van het Limburgse Mook via het Brabantse Cuijk naar het Gelderse Nijmegen loopt, moet dan ook nieuwe bewegwijzering krijgen. Op landelijk niveau waren de NBd, met vertegenwoordigers van onder andere provincies, een nieuwe lijn aan het ontwikkelen. ‘In het projectteam hebben we toen besloten om even geduld te hebben en partijen de ruimte te geven om het goed uit te werken. Samenhang en uniformiteit zijn enorm belangrijk. Omdat het er beter uitziet, maar eerst en vooral omdat het een soepele en veilige doorstroom van het fietsverkeer bevordert. Er is dan ook besloten te wachten op de landelijke standaard en dan vooraan te staan bij het uitrollen daarvan.’

Nieuwe bordenfamilie
En zo geschiedde. In 2016 werden op initiatief van de provincie Noord-Brabant en een aantal wegbeheerders de eerste stappen gezet voor verdere ontwikkeling van fietsbewegwijzering voor hoogwaardige regionale fietsroutes. Met de uitkomsten van diverse pilots waarin de NBd een belangrijke rol vervulde, won de NBd adviezen in voor de praktische toepasbaarheid van de onderzoeksaanbevelingen voor F-nummering, kleurgebruik en vormgeving van de borden in samenhang met de bestaande fietsbewegwijzering.

TNO werd geraadpleegd over de toe te passen kleuren en experts op het gebied van gedragsbeïnvloeding over het toepassen van de nummers en analogie met A/N-wegen. Op basis van alle uitkomsten is er advies uitgebracht aan het CROW Platform Bewegwijzering voor de Richtlijn Bewegwijzering. In dit advies heeft de bordenfamilie (voorwegwijzer, beslisser en bevestigingsbord) een normaal formaat voorwegwijzer, met een gekleurd kader met F-nummer en een langer tekstvak, links uitgelijnd.

Samen optrekken
Nieuwe bewegwijzering staat er niet zo maar, dat laat ook dit traject weer zien. ‘De wereld achter bewegwijzering was voor mij nieuw’, zegt Cor. ‘Dat het zo complex was, had ik niet van tevoren bedacht. Mijn bewondering voor het systeem van bewegwijzering is daardoor zeker gegroeid.’

Cor gelooft ook niet dat het per se sneller is om als provincie of gemeente solistisch dingen aan te pakken. ‘Samen optrekken met meerdere partijen heeft ook het voordeel dat je de taken onderling kunt verdelen; waar de een kennis en expertise heeft op het ene vlak, is de ander weer beter in een ander aspect. Zo had de provincie Brabant al de nodige ervaring met bewegwijzering voor fietsers, omdat ze samen met de NBd betrokken was bij de diverse pilots die voorafgingen aan dit traject. Het was daarom logisch dat zij namens de drie betrokken provincies de kar getrokken hebben. De provincie Utrecht zat helemaal in wegmarkering, die hadden ook echt zin om daar hun tanden in te zetten en uit te dokteren hoe dat het beste kan. En wij op onze beurt konden ons richten op de infra, onder meer met de realisatie van een schitterende fietsbrug over de Maas. De NBd op zijn beurt speelt de centrale partij, het aanspreekpunt die het overzicht heeft en alle eindjes aan elkaar knoopt. Dat is toch veel slimmer dan allemaal zelf het wiel uitvinden? Je kunt wel eigenwijs je eigen ding willen doen, maar daar is de eindgebruiker niet mee gediend.’

Soms moet daarbij ook het Platform Bewegwijzering, waar de NBd onderdeel van uitmaakt, terugkomen op een eerder besluit. De nummers van snelle fietsroutes zijn afgeleid van de wegen die in de buurt van die fietsroutes liggen. Hier was het idee dat deze F-nummers uit drie cijfers moesten bestaan. Zo was aanvankelijk het idee om het MaasWaalpad niet de F73, maar de F173 als nummer mee te geven. Cor: ‘Dat hebben we aangepast omdat we dat niet logisch vonden’.

< Terug naar de vorige pagina