Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Weggebruikers tevreden over bewegwijzering

Weggebruikers zijn positief over de kwaliteit van de bewegwijzering in Nederland. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de NBd voor de landelijke wegbeheerders in maart 2017. De bewegwijzering op het hoofdwegennet kreeg van weggebruikers een 7,9 en het onderliggend wegennet een 7,4. Hele nette cijfers, waaruit waardering spreekt voor de wegbeheerders.

Onderzoek
Voor dit onderzoek benaderde de NBd 2.684 panelleden. Daarvan reageerden er 1.295, een respons van maar liefst 48%. De meting laat zien hoe weggebruikers de kwaliteit van de bewegwijzering op en langs het landelijk hoofdwegennet, het onderliggend wegennet én de fietsroutes beoordelen. De panelleden kregen vragen over bijvoorbeeld leesbaarheid, zichtbaarheid, aantallen en typen bebording. Panelleden werd gevraagd naar de toekomst van bewegwijzering in relatie tot “smart mobility”.

Hieronder een paar vragen nader toegelicht.

Leesbaarheid
Eén op de vijf weggebruikers vindt de leesbaarheid van de borden ondermaats, vooral tijdens perioden van vorst en dauw. Van 10 weggebruikers vinden 8 (inwendig) verlichte wegwijzers de meest veilige bakens om een route aan te geven. Landelijk is er onder wegbeheerders de tendens om dit type wegwijzer uit te rusten met reflectiefolie.

Zichtbaarheid
Soms valt bewegwijzering te veel of juist te weinig op. Zo kan hinderlijke reflectie op de achterzijde van een bord plots het zicht ontnemen en gevaarlijke situaties opleveren. Een coating kan dit fenomeen eenvoudig voorkomen. De voorkant van de borden mag volgens de panelleden, en zeker als het fietsbewegwijzering betreft,  juist wat vaker schoongemaakt worden. Vooral in landelijke gebieden waar snel (groene) aanslag ontstaat.

Meer borden voor fietsers
“Bewegwijzering is de kunst van het weglaten”. Een overdaad aan informatie beïnvloedt het weggedrag. Toch wijst het onderzoek uit dat er onder de fietsende panelleden een duidelijke behoefte is aan meer fietsbewegwijzering, maar minder verschillende soorten routes. Als er onderscheid nodig is, zoals bij snelfietsroutes, is er voorkeur voor bewegwijzering met een pictogram én een andere kleur.

Bewegwijzering in de toekomst
Maar liefst negen van de tien respondenten ziet een duidelijke rol voor bewegwijzering in de toekomst. Maar wellicht in een andere vorm.

 

< Terug naar de vorige pagina