Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Wijziging tarieven per 1 januari 2023

Wegbeheerders hebben eerder deze week een mailing ontvangen over een wijziging in de Regeling tarieven bewegwijzering. De aangepaste regeling is op 29 september 2022 gepubliceerd en in te zien in Staatscourant: Staatscourant 2022, 25522 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Zoals bepaald in de Wegenverkeerswet stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tarief vast. Dit tarief dient ter dekking van de organisatiekosten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Dit gebeurt na overleg met de representatieve organisaties van wegbeheerders (VNG, IPO. UvW en Rijkswaterstaat). Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep NBd.

De kosten van de bedrijfsvoering van de NBd nemen toe ten gevolge van een algehele toename van het prijspeil. De stuurgroep heeft op 6 september jongstleden besloten om de loon- en prijsstijgingen in de tarieven door te berekenen. Aanpassing van het vaste en variabele tarief is nodig om de wettelijke taken kostendekkend uit te kunnen blijven voeren.

De stuurgroep heeft de Minister dan ook geadviseerd om met ingang van 1 januari 2023 de in de Regeling tarieven bewegwijzering opgenomen vaste en variabele tarieven te verhogen. De Minister heeft conform dit advies besloten. Het besluit is gepubliceerd in Staatscourant 2022, 25522. Als volgt de wijzigingen:

Vaste tarief per object

actueel vast tarief –   € 22,50 wordt per 1 januari 2023 –  € 25,50

Variabele uurtarieven voor wettelijke en niet-wettelijk diensten

actueel tarief junior    € 85  wordt per 1 januari  2023 –   € 89

actueel tarief medior  € 95  wordt per 1 januari 2023 –    € 99

actueel tarief senior  € 106  wordt per 1 januari 2023 –  € 109

Heeft u onze mailing niet ontvangen, dan kunt u hier de brief nalezen. Indien u als wegbeheerder vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen via infonbd@rws.nl. Wij staan u graag te woord.

 

< Terug naar de vorige pagina