Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Wijziging tarieven per 1 januari 2024

Wegbeheerders hebben deze week een mailing ontvangen over een wijziging in de Regeling tarieven bewegwijzering.

Zoals bepaald in de Wegenverkeerswet stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tarief vast. Dit tarief dient ter dekking van de organisatiekosten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Dit gebeurt na overleg met de representatieve organisaties van wegbeheerders (VNG, IPO. UvW en Rijkswaterstaat). Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep NBd.

De kosten van de bedrijfsvoering van de NBd nemen toe ten gevolge van een algehele toename van het prijspeil. De stuurgroep heeft op 29 juni jl. besloten om de loon- en prijsstijgingen in de tarieven door te berekenen. Aanpassing van het vaste en variabele tarief is nodig om de wettelijke taken kostendekkend uit te kunnen blijven voeren.

De stuurgroep heeft de Minister dan ook geadviseerd om met ingang van 1 januari 2024 de in de Regeling tarieven bewegwijzering opgenomen vaste en variabele tarieven te verhogen. De Minister heeft conform dit advies besloten en het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 2023, 26652.

Vast tarief per object

Huidig vast tarief  € 25,50  > per 1 januari 2024 € 28,00

Variabel uurtarief voor wettelijke en niet-wettelijk diensten

Huidig tarief junior € 89 > per 1 januari  2024 € 98,00
Huidig tarief medior  € 99 > per 1 januari 2024 € 109,00
Huidig tarief senior  € 109 > per 1 januari 2024 € 120,00

< Terug naar de vorige pagina