Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Over de NBd

De Nationale Bewegwijzeringsdienst is, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor uniforme bewegwijzering, met een continue plaatsaanduiding, langs alle openbare wegen in Nederland. Of je nu op een rijksweg, provinciale weg of in de stad rijdt, alle borden zien er hetzelfde uit en volgen elkaar logisch op. Dat maakt het voor weggebruikers duidelijk en overzichtelijk. 

Bewegwijzeringsplannen op maat

Uniforme bewegwijzering bevordert de doorstroming van het verkeer en draagt bij aan de sociale veiligheid en de leefbaarheid in de fysieke leefomgeving. Want goede bewegwijzering leidt het verkeer over de daarvoor meest geschikte wegen. Zo gaat er minder verkeer door bijvoorbeeld woonwijken en stadscentra, waardoor deze gebieden veiliger worden.

Rijkswaterstaat is de grootste wegbeheerder van Nederland. De meeste snelwegen (A-wegen) en een aantal autowegen (N-wegen) vallen onder hun beheer. Maar Nederland kent nog andere wegbeheerders; provincies, waterschappen en gemeenten. Deze circa 400 wegbeheerders zijn naast opdrachtgever ook een belangrijke partner voor de NBd. Zij kennen de lokale verkeerssituatie door en door. Daarom maakt de NBd altijd in nauwe samenwerking met wegbeheerders routeringsplannen, doelenplannen en bewegwijzeringsplannen voor heel Nederland. Samen ontwikkelen we plannen die bijdragen aan een vlotte doorstroming van het auto- en fietsverkeer en die zijn afgestemd op de route en rijsnelheid van de weggebruiker.