Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Over de NBd >

Organisatie

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) is een alliantie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS). Hiermee zijn alle wegbeheerders vertegenwoordigd. 

Bedrijfsvoering

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de NBd. Denk aan zaken als personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. RWS is een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De NBd valt, net als RWS, onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Stuurgroep

Een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van alle alliantiepartijen verenigd zijn, stuurt de NBd aan. De samenwerking van deze partijen is vastgelegd in de bestuursovereenkomst die op 27 maart 2013 is ondertekend.