Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Over de NBd >

Taken van de NBd

Voor een goede doorstroming van het verkeer is uniformiteit, continuïteit en samenhang in bewegwijzering heel belangrijk. In 2010 is, in samenspraak met de koepelorganisaties van de Nederlandse wegbeheerders, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om de NBd op te richten. Sinds 1 januari 2015 heeft de NBd een wettelijke, landelijke regietaak. Hiermee is de planvorming en het databeheer van alle bewegwijzering in Nederland in één hand.

Wettelijke taken en aanvullende diensten

De wettelijke taken van de NBd zijn planvorming van bewegwijzering en databasebeheer. Ook heeft de NBd een regie- en coördinatierol in de afstemming van deze plannen mét en tussen wegbeheerders en private partijen. De NBd levert ook aanvullende diensten, zoals inkoop, plaatsing, beheer en onderhoud van bewegwijzering. Deze diensten kunnen wegbeheerders inkopen bij de NBd, maar ook door andere marktpartijen uit laten voeren.

Nationaal Wegwijzerbestand

De NBd beheert alle data met betrekking tot utilitaire bewegwijzering in Nederland in het Nationaal Wegwijzerbestand. In totaal zijn hier de gegevens van zo’n 100.000 wegwijzers opgenomen met daaraan gekoppeld extra informatie. Deze data zijn voor wegbeheerders zeer nuttig. De applicatie bevat de geografische locaties van alle, door de NBd ontwikkelde bewegwijzering, inclusief foto’s en tekeningen. De database is een belangrijke bron voor het plannen van beheer en onderhoud en de basis voor het ontwikkelen van nieuwe bewegwijzeringsplannen. Sinds mei 2016 is een deel van deze data als ‘Open Data’ beschikbaar.

Downloads

Flyer SignWeb

PDF, 53 kB

Bestand downloaden >