Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

De NBd heeft als wettelijke taak om bewegwijzeringsplannen op te stellen en deze, na realisatie, te registreren in een landelijke database. De uitvoering van bewegwijzeringsplannen valt niet onder de wettelijk taak van de NBd. 

Wegbeheerders kunnen de realisatie van bewegwijzering door de NBd laten uitvoeren, maar dat is niet verplicht.
De aanvullende diensten van de NBd bestaan onder meer uit:

  • advies;
  • inkoop van borden ten behoeve van bewegwijzering;
  • plaatsing van de borden;
  • regie en coördinatie;
  • beheer en onderhoud in samenspraak met de wegbeheerders, inclusief schades.

Met wegbeheerders die hier gebruik van maken wordt een aparte Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten.