Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
De overheid stimuleert het gebruik van Open Data en stelt daarom zoveel mogelijk data beschikbaar. In de Wegenverkeerswet is bepaald dat een deel van de NBd-data vrij beschikbaar worden gesteld voor derden.

De overheid beschikt over grote hoeveelheden informatie over bijvoorbeeld milieu, gebouwen, de bevolking en infrastructuur. Sommige gegevens mogen door iedereen gebruikt en verspreid worden: dat zijn Open Data. De overheid stimuleert het gebruik van Open Data en stelt daarom zoveel mogelijk eigen data vrij beschikbaar. Als burgers en bedrijven de informatie eenvoudig kunnen hergebruiken, kunnen ze nuttige, nieuwe toepassingen en producten ontwikkelen.

De NBd genereert veel data die niet alleen interessant zijn voor wegbeheerders. Ook voor ondernemers en burgers kunnen deze data voor verschillende toepassingen zeer interessant zijn, zoals navigatiesystemen en andere (toekomstige) vormen van Smart Mobility. De NBd stelt, in lijn met het kabinetsbeleid, namens de alliantiepartners bewegwijzeringsinformatie beschikbaar.

Open data zijn gegevens die aan onderstaande eisen voldoen:

  • de data is openbaar;
  • er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op;
  • de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak;
  • de data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders) en
  • Open Data zijn bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

De NBd werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van deze data.

Alle Open Data zijn beschikbaar via data.overheid.nl. De data van de NBd is te vinden onder setnummer 052016.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de NBd.