Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Producten en diensten >

Wettelijke taken

Volgens de Wegenverkeerswet is de NBd in Nederland verantwoordelijk voor:

  • opstellen van bewegwijzeringsplannen voor utilitaire bewegwijzering;
  • landelijke regie op de totstandkoming van de bewegwijzering, over de grenzen van de wegbeheerders heen;
  • het opbouwen, onderhouden, beschikbaar stellen van de bewegwijzeringsdata in het Nationaal Wegwijzerbestand.

De NBd kan, indien wegbeheerders dit willen, ook zorgdragen voor de uitvoering van bewegwijzeringsplannen. Dit sluit goed aan op, maar valt niet onder de wettelijke taken van de NBd.

Welke borden wel?

De NBd heeft een wettelijke taak op het gebied van utilitaire bewegwijzering. De NBd maakt plannen voor alle borden die verwijzen naar geografische bestemmingen en behoren tot het regionale en/of landelijke systeem van verwijzingen. De blauwe borden met witte letters (autoverkeer) en de witte borden met rode letters (fietsverkeer). We noemen dit ook wel de wettelijke scope.

afbeelding11

Het gaat om alle bewegwijzering die is opgenomen in hoofdstuk K, van bijlage 1, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van Bord K14 (route vervoer gevaarlijke stoffen). Dit laatste bord is gebaseerd op de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, waarin aparte regels zijn opgenomen over de routering hiervan.

En welke borden niet?

Buiten de wettelijke scope verzorgt de NBd op verzoek ook de planvorming en realisatie voor andere vormen van bewegwijzering. Soms is dit een logische aanvulling op een bewegwijzeringsplan dat binnen de wettelijke scope valt. Voor plannen die helemaal buiten de wettelijke scope vallen, bijvoorbeeld het plannen en uitvoeren van wandelroutes door een stad, kunnen wegbeheerders gespecialiseerde marktpartijen benaderen. De NBd kan hierin adviseren.

Richtlijnen

De CROW-richtlijnen vormen de basis voor het ontwerp van alle borden binnen de wettelijke scope. Door de eenduidige interpretatie van deze richtlijn is de bewegwijzering in Nederland uniform, leesbaar, begrijpelijk en helpt het de weggebruiker zijn weg makkelijk te vinden. Richtlijn 322 is de meest actuele CROW-richtlijn. De NBd conformeert zich hieraan. De richtlijn is opgesteld door experts van wegbeheerders, marktpartijen en de NBd. Op basis van monitoring vinden er periodiek aanpassingen plaats.

Downloads