Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Werkwijze >

Database

Zodra het bewegwijzeringsplan is uitgevoerd is de wegbeheerder wettelijk verplicht om de ‘as built’ informatie (zoals het daadwerkelijk buiten staat) van de gerealiseerde bewegwijzering aan te leveren bij de NBd, zodat deze data worden toegevoegd aan het Nationaal Wegwijzerbestand. 

Het is heel belangrijk dat wegbeheerders zo snel mogelijk na plaatsing de data aanleveren. Zo blijft de database up-to-date en kunnen toekomstige bewegwijzeringsplannen gebaseerd worden op de juiste informatie. Als de NBd zorgdraagt voor de realisatie van een bewegwijzeringsplan is het aanleveren van de juiste data aan het Nationaal Wegwijzerbestand geborgd in de Dienstverleningsovereenkomst.