Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Werkwijze >

Planvorming

Om van ‘niets’ tot een compleet bewegwijzeringsplan te komen doorlopen we drie stappen. Is een vraag minder complex, dan worden stappen eventueel overgeslagen. Bij een eenvoudig project kan direct een update van een bestaand bewegwijzeringsplan worden opgesteld, bijvoorbeeld als een kruispunt verandert in een rotonde. Bij nieuwe, en meer complexe projecten, wordt van macro- naar microniveau gewerkt.

Het volledige planvormingstraject ziet er als volgt uit:

Stap 1 – Routeringsplan

Routes worden eerst op macroniveau bepaald. Langs welke wegen willen we dat een route van A naar B verloopt? Samen met de wegbeheerder worden de gewenste routes bepaald die zo optimaal mogelijk zijn voor zowel de weggebruikers als de omgeving. De wegbeheerder neemt hierin het voortouw.

routeringsplan

Routeringplan

Het door de wegbeheerder goedgekeurde routeringsplan is de basis voor het doelenplan.

Stap 2 – Doelenplan

Als de routing bepaald is, kunnen we inzoomen. De routes worden verder uitgewerkt in een doelenplan. Het doelenplan bestaat uit de op een (wegen)kaart weergegeven verwijzingen naar doelen. Per wegaansluiting, een kruispunt, rotonde, splitsing, afslag, etc., worden de verschillende doelen per richting aangegeven. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn, wanneer meerdere partijen betrokken zijn, een geaccepteerd plan op te stellen. Dit plan vormt, zodra goedgekeurd door de wegbeheerder, de basis voor het bewegwijzeringsplan.

doelenplan

Doelenplan

Stap 3 – Bewegwijzeringsplan

In de laatste stap gaan we de details van het plan, op microniveau, uitwerken. Het bewegwijzeringsplan bestaat uit alle tekeningen van wegaansluitingen met alle nieuwe bordontwerpen, rekening houdend met wegontwerp, wegcategorie en feitelijke omstandigheden ter plaatse.

In het bewegwijzeringsplan wordt de invulling van alle borden in detail uitgewerkt. Exacte teksten, afmetingen van de borden en indicatieve plaats- en draagconstructie van de borden (mast, boven de weg, etc.). Continuïteit en uniformiteit zijn belangrijke uitgangspunten, óók over de grenzen van wegbeheerders heen, zodat rijkswegen en het onderliggende wegennet goed en logisch op elkaar aansluiten.

Het bewegwijzeringsplan is definitief als het is goedgekeurd door de wegbeheerder én is vastgesteld door de NBd namens de minister van Infrastructuur & Waterstaat.

bewegwijzeringsplan

bewegwijzeringsplan