Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Werkwijze >

Realisatie

Wegbeheerders kunnen met een goedgekeurd bewegwijzeringsplan plan aan de slag. Circa 80% van de wegbeheerders kiest ervoor om de uitvoering bij de NBd neer te leggen, en sluit hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) af. 

De NBd neemt het aanbestedingstraject van de wegbeheerder over. Uiteraard kan de uitvoering, het onderhoud en beheer ook bij één van de hierin gespecialiseerde marktpartijen gelegd worden. De realisatie van een bewegwijzeringsplan verloopt in hoofdlijnen als volgt:

  1. de aannemer stelt een engineeringsplan op;
  2. dit plan wordt omgezet naar een productieplan;
  3. materialen worden ingekocht bij (borden)leveranciers;
  4. realisatie van de borden op locatie. Hierbij wordt rekening gehouden met het nemen van eventuele tijdige verkeersmaatregelen, afstemming met andere aannemers die op locatie aan het werk zijn en het (ver)leggen van kabels en leidingen. Eventuele oude borden worden verwijderd en afgevoerd.