Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Werkwijze >

Voor aannemers

Als u als aannemer aan de slag gaat met een infrastructureel project waar bewegwijzering een onderdeel van is, dan is het zaak om zo snel mogelijk de NBd in te schakelen.

Wellicht heeft uw opdrachtgever (de wegbeheerder) de NBd al ingeschakeld en is het opstellen van een bewegwijzeringsplan al in gang gezet. Zo niet, dan kunt u zelf contact opnemen met de NBd. Voorwaarde is wel dat de wegbeheerder een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) heeft bij de NBd. U krijgt dan als aannemer een regierol om samen met de NBd de bewegwijzering te realiseren.

Contactgegevens
Aannemers die in opdracht van wegbeheerders bewegwijzering moeten realiseren (bijvoorbeeld bij integrale opdrachten) kunnen voor meer informatie contact opnemen met de NBd.
U kunt uw vragen stellen via de e-mail: infonbd@rws.nl. De NBd vertelt graag meer over de realisatie van een constructief samenwerkingsproces in verschillende contractvormen.