Archieven: Nieuwsbrief artikelen

Dit is een Nieuwsbrief artikel

Vertrek Hanneke Steen

Beste wegbeheerders, Een korte update om jullie te laten weten dat ik de NBd verlaat. Op 25 mei ben ik beëdigd als wethouder in Hengelo en daarmee neem ik dus afscheid als directeur van de NBd. Dat ging allemaal in sneltreinvaart, vandaar ook het bericht op zo’n korte termijn. Ik kijk terug op twee intensieve,… Lees meer »

Doorbelasting kosten BDOK

Door het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit in 2017 is de initiatiefnemer/opdrachtgever van infrawerken verplicht om in de ontwerpfase de risico’s te inventariseren van de beoogde graafwerkzaamheden (ofwel grondroerende activiteiten). Sindsdien vraagt de NBd bij het voorbereiden van de uitvoering van bewegwijzeringsprojecten de daartoe benodigde gegevens op bij de wegbeheerder (=initiatiefnemer). Soms worden die gegevens verstrekt, maar veel… Lees meer »

Een-op-een-vervanging? Schakel vooraf de NBd in

Bij vervanging van een bestaand bewegwijzeringsbord door een ogenschijnlijke kopie (bijvoorbeeld door schade of vervangingsonderhoud) spreken we van een-op-een-vervanging. De wegbeheerder neemt in dat geval altijd vooraf contact op met de NBd. Waarom contact opnemen?In samenwerking met de wegbeheerders heeft de NBd de opdracht de uniformiteit en de continuïteit van bewegwijzering te waarborgen. Ondanks dat een… Lees meer »

De wind in de zeilen

Het wordt een digitaal jaar voor de NBd en daarmee ook voor u, de wegbeheerder. We gaan dan eindelijk de nieuwe software aanschaffen waar we allemaal al zo lang behoefte aan hebben. Als het uitpakt zoals we voor ogen hebben, kan de bordentool ervoor zorgen dat tijdrovende stappen in het productieproces ertussenuit kunnen. Ook het… Lees meer »

‘Er zit zoveel kennis en kunde bij de NBd’

Tot de wethouder haar als stuurgroeplid naar voren schoof, had directeur Duurzame Stad in Tilburg, Marianne Linde, ‘eerlijk gezegd nog nooit van de NBd gehoord’. Nu zegt ze: ‘Er ging een wereld voor me open. Nu zie ik hoe ingewikkeld en tegelijkertijd belangrijk de processen achter fysieke bewegwijzering zijn.’ De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van… Lees meer »

Fietsbewegwijzering heeft toekomst

De fiets speelt een belangrijke rol op het gebied van mobiliteit. Volgens Ewoud Vink, senior beleidsmedewerker bij de Provincie Utrecht, wordt die rol in de toekomst steeds belangrijker en prominenter. Goede bewegwijzering, voor zowel de rustige als de snelle fietser, is daarbij onmisbaar. Ewoud: ‘Fietsen is ruimte-efficiënt, schoon, goedkoop, snel én gezond. Als ik kijk… Lees meer »