Archieven: Nieuwsbrief artikelen

Dit is een Nieuwsbrief artikel

Nieuwe versie SignWeb

De NBd beheert een omvangrijke database met informatie over wegwijzers en kruispunten. In totaal zijn er gegevens van zo’n 100.000 wegwijzers in opgenomen. Al deze data zijn eenvoudig terug te vinden in het Nationaal Wegwijzerbestand. Met de nieuwe webapplicatie SignWeb heeft u toegang tot deze gegevens (ook op tablet en smartphone).

Wijziging uurtarieven per 1 januari 2021

Wegbeheerders hebben begin deze week een mailing ontvangen over een wijziging in de tariefstelling voor de planvorming van bewegwijzering. De regeling is op 25 november gepubliceerd en in te zien via: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-60470.html Zoals bepaald in de Wegenverkeerswet stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tarief vast dat dient ter dekking van de organisatiekosten van… Lees meer »

Uitvraag klanttevredenheid, en hoe verder?

Dit voorjaar werkte een aantal wegbeheerders mee aan een uitgebreid schriftelijk klanttevredenheidsonderzoek over de samenwerking met de NBd. “Wij hadden gepland de resultaten mét verbetervoorstellen aan de wegbeheerders te presenteren en vooral, met elkaar in gesprek te gaan hierover. Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk geweest om dit in regiosessies en in veel… Lees meer »

Omgevingsmanager als smeerolie tussen partijen

Een heel nieuw stuk snelweg is in Nederland onderhand een unicum; met het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 en de A15 moeten de wegen rondom Arnhem weer wat lucht krijgen. Aan Jacqueline te Lindert, omgevingsmanager ViA15 bij Rijkswaterstaat, de schone taak alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. ‘Ik verplaats… Lees meer »

Eerste update voor wegbeheerders

Beste relatie, Met veel plezier bezorgen we hierbij de eerste Update voor Wegbeheerders in uw mailbox. Wellicht bent u al geabonneerd op onze campagnenieuwsbrief, dan bent u al gewend lezenswaardige updates van ons te ontvangen. We hebben gemerkt dat die nieuwsbrieven voldoen aan een behoefte. Nu ons campagnejaar langzaam afloopt maken we er dus graag… Lees meer »

Data op orde: een update

De wettelijke taken van de NBd zijn planvorming van bewegwijzering én het beheer van de daarbij horende data. De wegbeheerders hebben de NBd de laatste jaren regelmatig gewezen op de onvolkomenheden in het beheer van de data. Deze zijn ontstaan door diverse ontwikkelingen vanuit het heden én verleden.