Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Data op orde: een update

De wettelijke taken van de NBd zijn planvorming van bewegwijzering én het beheer van de daarbij horende data. De wegbeheerders hebben de NBd de laatste jaren regelmatig gewezen op de onvolkomenheden in het beheer van de data. Deze zijn ontstaan door diverse ontwikkelingen vanuit het heden én verleden.

ABC norm

Vanuit deze historie heeft team Data van de NBd analyses uitgevoerd om te begrijpen hoe de huidige situatie is ontstaan en welke stappen er gemaakt moeten worden om de betrouwbaarheid van de data te kunnen verbeteren. Zo is voor de wettelijk noodzakelijke data vastgesteld aan welke criteria ze moeten voldoen om de ABC-norm (Actueel, Betrouwbaar en Compleet) te halen.

Dashboard per wegbeheerder
Die gegevens staan voor iedere van de bijna 400 wegbeheerders in een eigen dashboard, waarop in één keer inzichtelijk is of ze nieuwe data correct invoeren of dat er nog informatie ontbreekt. We hebben een steeds beter beeld van wat er nodig is. Deze dashboards gaan we medio januari met de wegbeheerders delen. Op het moment dat we van alle wegbeheerders een goed beeld hebben, kunnen we met elkaar in gesprek.

Werkwijze: datastrategie

Naast de data kijken we ook naar de toekomstbestendigheid van de gebruikte systemen binnen de NBd. Het doel hierbij is het optimaal inzetten van de huidige processen en systemen. We maken aanpassingen waar nodig. Deze strategie moet ervoor zorgen dat we als NBd weer een betrouwbare partner op het gebied van databeheer worden. Samen met de wegbeheerders gaan we een proces inrichten waarmee we efficiënt en effectief de benodigde data inwinnen en tijdig en betrouwbaar de juiste gegevens aan wegbeheerders terug kunnen leveren.

De stuurgroep heeft deze datastrategie op 10 december op de agenda staan. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u een update van de activiteiten. Heeft u data gerelateerde vragen, dan kunt u contact opnemen met Team Data via justin.jansen@rws.nl