Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

De wind in de zeilen

Het wordt een digitaal jaar voor de NBd en daarmee ook voor u, de wegbeheerder. We gaan dan eindelijk de nieuwe software aanschaffen waar we allemaal al zo lang behoefte aan hebben. Als het uitpakt zoals we voor ogen hebben, kan de bordentool ervoor zorgen dat tijdrovende stappen in het productieproces ertussenuit kunnen. Ook het ontwerpen van het bord zelf zal sneller gaan. ‘Kortere doorlooptijden,’ hoor ik u bijna denken, ‘zal het dan echt eindelijk…’

In 2021 is keihard gewerkt aan de interne voorwaarden die vereist waren om deze, toch spannende stap, te kunnen zetten. Onze werkprocessen zijn overzichtelijk gemaakt, de financiën op orde. We hebben de wind in de zeilen omdat we nu goed weten op welke fronten we precies verbeteringen kunnen aanbrengen. Met de komst van Monique Engel als afdelingshoofd Dienstverlening is het management van de NBd compleet en sturen we de NBd op de juiste koers.

Implementatie kost tijd
Al die verbeteringen maken dat er ruimte is voor de volgende stap. De aankoop van de nieuwe bordentool is spannend want het is een forse investering en we zijn zuinig op gemeenschapsgeld. Maar ik heb er vertrouwen in dat het zichzelf gaat terugverdienen. Het punt waar we nu staan is zonder meer een mijlpaal, maar deze ontwikkelingen gaan niet van vandaag op morgen.

Het zal dan ook nog wel even duren voordat u er in de praktijk iets van merkt. De functionele eisen worden nu opgesteld, binnenkort begint de aanbesteding. Het streven is om de aankoop in 2022 rond te hebben om vervolgens te ontwikkelen en te implementeren. Daarna moeten medewerkers nog vertrouwd worden met de nieuwe manier van werken. Mijn ‘winstwaarschuwing’: we zijn zo een aantal jaar verder voordat het echt geroutineerde praktijk is. En dat is vast voor iedereen herkenbaar.

Samen balans vinden
Maar dan hébben we ook wat. Ik noemde al de kortere doorlooptijden; dat gaat u als wegbeheerder merken in het aantal uren dat we in rekening brengen. Voor onze adviseurs zal het werk ook eenduidiger worden. Nu moeten zij bij elk ontwerp handmatig elke letter tot op de millimeter nauwkeurig intekenen. Een kleine verschrijving moet later in het proces weer gecorrigeerd worden en dat vraagt veel extra tijd.

De bordentool past de Richtlijn Bewegwijzering automatisch toe. Dat betekent dat we ook kritischer gaan kijken naar verzoeken om van de richtlijn af te wijken. Een ander lettertype, een pictogram extra of een randje; we stellen ons nu regelmatig flexibeler op dan de richtlijn eigenlijk toelaat. Uniforme bewegwijzering is een hoofdtaak van de NBd – en daar heeft onder de streep iederéén baat bij. Het zal samen zoeken zijn naar de balans tussen deze kerntaak en het dienstverlening-op-maat bieden. Dat doen we samen met de wegbeheerders zodat we straks een duurzame werkwijze hebben die transparant en eenduidig is.

In oktober is de Adviesraad NBd geïnstalleerd. Die bestaat uit wegbeheerders en opdrachtgevers die in de praktijk werken met onze producten. Ik heb hen gevraagd mij te adviseren hoe die balans er in de praktijk uit moet zien. Zo betrekken we zoveel mogelijk wegbeheerders bij het beleid dat we ontwikkelen.

Toekomstmuziek
De nieuwe software gaat ons ook helpen bij die andere Grote Opgave: het op orde brengen van onze database. Als we straks echt goede informatie hebben over alle specificaties van fysieke bewegwijzering kan dat een-op-een aan elkaar gekoppeld worden. Nu nog toekomstmuziek, maar wel een die zoetgevooisd in de oren klinkt.

Vergelijk het met een doos lego; daarin liggen alle steentjes door elkaar, er is geen overzicht. Het begint met het ordenen en in bakjes doen, daarna kan je pas gaan bouwen. Wij zijn nu bij die eerste stap: we weten welke doos we willen kopen. We pakken de tijd om zorgvuldig te ordenen en te bouwen, want we weten: dit is een unieke kans om fysieke bewegwijzering echt op orde te krijgen. U als wegbeheerder heeft aan het einde van de rit een overzichtelijke en praktisch toepasbare dataset voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat is het wachten waard.