Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Doorbelasting kosten BDOK

Door het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit in 2017 is de initiatiefnemer/opdrachtgever van infrawerken verplicht om in de ontwerpfase de risico’s te inventariseren van de beoogde graafwerkzaamheden (ofwel grondroerende activiteiten).

Sindsdien vraagt de NBd bij het voorbereiden van de uitvoering van bewegwijzeringsprojecten de daartoe benodigde gegevens op bij de wegbeheerder (=initiatiefnemer). Soms worden die gegevens verstrekt, maar veel vaker niet. Bij het ontbreken van beschikbaar gestelde gegevens vraagt de NBd zelf de gegevens op die voldoen aan de gestelde eisen in de daartoe strekkende publicatie CROW 400.

Voor het opvragen van rapportages inzake bodemverontreinigingen maken wij gebruik van de webapplicatie BDOK. Aan het gebruik van deze applicatie zijn kosten verbonden. Er zijn twee soorten rapporten, waarvoor per rapport een bedrag moet worden betaald. Van 2019 tot eind 2021 heeft de NBd deze kosten zelf gedragen. De stuurgroep heeft eind 2021 besloten dat dit niet langer houdbaar is binnen de onze bedrijfsvoering en dat het redelijk is de betreffende kosten per medio februari 2022 aan de wegbeheerders door te belasten.

Deze doorbelasting zal per project op transparante wijze gebeuren. U bent al gewend aan de prijsspecificatie die de NBd als bijlage opneemt bij een aanbieding voor de realisatie van bewegwijzeringsprojecten. In deze prijsspecificatie wordt, indien van toepassing, vanaf februari 2022 de kostenpost opgenomen voor de bedoelde rapportages.

Aanvankelijk zal dit zichtbaar zijn onder de staartpost ‘Totaal diversen’, bijvoorbeeld:

Naar verwachting zal dit vanaf mei 2022 zichtbaar worden met een betere specificatie en voor zichzelf sprekende omschrijving, bijvoorbeeld:

De NBd rekent op uw begrip voor deze noodzakelijke aanpassing. Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u die stellen aan de NBd-portfoliomanager of aan de adviseur techniek & omgeving (ATO) van het betreffende project.