Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Een-op-een-vervanging? Schakel vooraf de NBd in

Bij vervanging van een bestaand bewegwijzeringsbord door een ogenschijnlijke kopie (bijvoorbeeld door schade of vervangingsonderhoud) spreken we van een-op-een-vervanging. De wegbeheerder neemt in dat geval altijd vooraf contact op met de NBd.

Waarom contact opnemen?
In samenwerking met de wegbeheerders heeft de NBd de opdracht de uniformiteit en de continuïteit van bewegwijzering te waarborgen. Ondanks dat een bewegwijzeringsbord op het oog misschien hetzelfde lijkt, wil dat niet zeggen dat het exact wordt overgenomen bij een vervanging.

We toetsen het bord aan uniformiteit en continuïteit op basis van de vigerende Richtlijn Bewegwijzering. Zo kan het voorkomen dat er een doelverwijzing ontbreekt of een doelverwijzing te veel wordt genoemd. Ook beoordelen we of de doelvolgorde juist is en passen we, waar nodig, het pictogram en de kleurstelling van lokale doelverwijzingen aan. De gewenste mutaties voeren we door op het nieuwe bewegwijzeringsbord.

De Richtlijn Bewegwijzering zegt iets over de inrichting van een bewegwijzeringsbord, onder andere over de pijlfiguratie, het lettertype en de letterhoogte. Dat laatste is afhankelijk van het lokale snelheidsregime van de weg. In veel gevallen staat op oudere bewegwijzeringsborden nog het oude lettertype. Bij vervangingen passen we de bewegwijzeringsborden aan op de vigerende Richtlijn Bewegwijzering waarmee we de landelijke uniformiteit waarborgen.

Uitzonderingen
Als een wegbeheerder geen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de NBd heeft, kan de vervanging zonder tussenkomst van de NBd uitgevoerd worden, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • er zijn geen doelwijzigingen;
  • het lettertype blijft ongewijzigd;
  • de letterhoogte blijft ongewijzigd;
  • de bordbreedte en hoogtemaat blijven ongewijzigd
  • de layout van het bord blijft ongewijzigd.

Ook als de vervanging lijkt te voldoen aan bovenstaande criteria verzoeken wij u om vooraf contact met ons op te nemen. We stellen samen vast of de NBd een plan moet opstellen. Hiermee voorkomt u extra kosten als blijkt dat het toch nodig is dat de NBd de planvorming verzorgt. Daarnaast geven wij advies over hoe u de as-built-gegevens correct aanlevert zodat de database actueel blijft.

Voor DVO-houders geldt dat zij te allen tijde contact opnemen en de planvorming door de NBd laten uitvoeren.

Wettelijke taken NBd
In de Wegenverkeerswet en bijbehorende Memorie van Toelichting is opgenomen dat de NBd de nationale autoriteit is die de planvorming op het gebied van utilitaire bewegwijzering voor wegbeheerders op- en vaststelt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.