Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Groen licht bij schade

Thijs Maas is bij Rijkswaterstaat (RWS) verantwoordelijk voor het afhandelen van schade van fysieke bewegwijzering langs de A-wegen. De blauwe borden boven en naast de weg; bij schade is het aan Thijs om groen licht te geven voor reparatie of vervanging. Daarvoor werkt hij nauw samen met de NBd. ‘Ook bij het schadeproces zijn veiligheid en kwaliteit de belangrijkste uitgangspunten.’

Zelfs als Thijs Maas in de auto zit en zelf een gehavende wegwijzer ziet, dan nog zal hij de normale procedure moeten volgen om die schade te verhelpen. Hij heeft geen ontheffing om zomaar te stoppen om foto’s te maken, dat is levensgevaarlijk. Als assetmanager bij team Beschikbaarheid Netwerk en Crisismanagement is Thijs verantwoordelijk voor het afhandelen van schade aan de blauwe rijksbebording boven en naast wegen in Brabant. Dus áls hij die melding zou doen, zal hij die ook zélf moeten beoordelen. Thijs: ‘De schademeldingen komen binnen via oplettende weggebruikers, de politie of een van onze eigen weg- of areaalinspecteurs bij RWS of direct bij de NBd. De schadecoördinator zet de schademelding vervolgens door naar mij. Aan mij de taak om de schade te beoordelen.’

Efficiënte afwikkeling
De NBd registreert de schademelding en gaat daarna aan de slag. Er wordt gekeken naar de vereisten en aan welke richtlijnen de vervangende bewegwijzering moet voldoen. De vervanging wordt getoetst aan het doelenkader en tevens wordt – in samenspraak met de assetmanager – bekeken of het een wegwijzer betreft die al opgenomen is in een vervangingsplan.

Ook wordt bepaald of het bord in oude of eventuele nieuwe stijl terugkomt. En, indien dat laatste het geval is, of er dan ook aanpassingen aan bebording op het onderliggende wegennet meegenomen moeten worden door een andere wegbeheerder.

Thijs: ‘Dit soort relevante informatie stemt de NBd met mij af. Het is fijn om bij het opstellen van het bewegwijzeringsplan gebruik te maken van hun ervaring, kennis en expertise. Het bewegwijzeringsplan wordt ter controle en goedkeuring toegestuurd. Aangezien we een dienstverleningsovereenkomst (DVO) hebben, stuurt de NBd de uitvraag – na mijn inhoudelijk akkoord op het bewegwijzeringsplan – naar de marktpartijen. Dat levert vervolgens een offerte voor realisatie op en in vervolg daarop de opdrachtverstrekking, het herstel en toesturen van het opleverdossier.’

Windvlaag
De vuistregel is: hoe slechter het weer, hoe meer schade aan bewegwijzering. Thijs: ‘Als het stormt is er eerder schade aan bebording. Dat komt niet eens zo zeer door de wind – een bord waait niet zo maar om – maar vooral omdat weggebruikers eerder van de weg raken en een bord langs de weg aanrijden. In de herfst kunnen we zo maar vier meldingen in de week krijgen en in het voorjaar ineens weken achtereen helemaal niks.

Op jaarbasis krijg ik in Brabant zo’n 20 à 30 schademeldingen. Botsingen zijn oorzaak nummer één, maar schade kan bijvoorbeeld ook ontstaan door een grondverzakking. Voor ons maakt het niet uit of schade wel of niet te verhalen is op de veroorzaker; de schadecoördinator stuurt ons bewust geen foto’s door waaruit dat direct is af te leiden. Dat doen we omdat het belangrijk is dat we objectief het schadeherstel kunnen uitvoeren. Het kan niet zo zijn dat je, en dan praat ik puur hypothetisch, weet dat een schade door een derde partij betaald moet worden en dat je dan denkt: ‘Weet je wat, als een ander betaalt, dan pakken we meteen ook iets anders mee. Wie de rekening betaalt is irrelevant. Kwaliteit en veiligheid zijn leidend.’

Marktconforme prijs
Die rekening kan, mede door kosten van extra verkeersmaatregelen, namelijk best fors zijn. Om de kosten te reduceren wordt ervoor gekozen om offertes meervoudig uit te vragen. Thijs: ‘Dat traject duurt één of twee weken langer dan een enkelvoudige uitvraag, maar is gezien de te behalen kostenreductie zeker de moeite waard.’

Onlangs hadden we een opmerkelijke situatie; laten we het letterlijk een geluk bij een ongeluk noemen. Thijs: ‘Binnen korte tijd werd twee keer dezelfde mast aangereden. De tweede keer was nog voordat we de schade van de eerste aanrijding hadden kunnen repareren. Eerst dacht ik: ‘Hoe krijgen ze het voor elkaar?!’, maar in tweede instantie was ik toch blij dat we de schade niet al gerepareerd hadden.’

Thijs Maas

 

De NBd ontvangt doorgaans schademeldingen via de website: www.bewegwijzeringsdienst.nl of via e-mail: wegwijzerschade@rws.nl. Voor een goede afhandeling van de schade is het essentieel om duidelijke foto’s toe te voegen (van voor-, zij- en achterkant). Als de foto’s via het schadeformulier op de website worden geüpload, is de maximale grootte per bestand 6MB.