Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Op de goede weg met de NBd

Wanneer ziet de wegbeheerder ons als vanzelfsprekende partner? Die vraag stelden we 22 juli aan een groep van circa twintig wegbeheerders in een workshop over hoe we gezamenlijk de NBd kunnen verbeteren.

Als alliantieorganisatie van alle wegbeheerders in Nederland is de NBd verantwoordelijk voor de kwaliteit en de landelijke samenhang van bewegwijzering. Dat impliceert dat we een verlengstuk zouden moeten zijn van het beleid en de doelstellingen van alle wegbeheerders in hun bewegwijzeringsopgave. Dat betekent dan ook dat onze processen hier een vertaling van zouden moeten zijn.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van vorig jaar en individuele vragen over de klanttevredenheid kwam naar voren dat wegbeheerders de NBd op veel vlakken waarderen, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Zo ervaren wegbeheerders soms langere doorlooptijden voor het aanleveren van bewegwijzeringsplannen en de uitvoering in de buitenruimte.

Verbetertraject
Onlangs zijn we met een verbeterprogramma gestart om onze dienstverlening en werkwijze te optimaliseren. In dat traject gaan we aan de slag met de aandachtspunten die door de wegbeheerders zijn aangereikt. 

We vinden het belangrijk om dit samen met onze partners, de wegbeheerders, vorm te geven en zo te werken aan een gezamenlijk gedragen verbetertraject.

Ideaalbeeld
Op 22 juli organiseerden we een workshop om een idee te krijgen hoe wegbeheerders de ideale samenwerking met de NBd zien. Wat moet er op basis van dit ideaalbeeld en de opgehaalde verbeterpunten veranderen, en met name hoe? We vroegen aan een representatieve groep wegbeheerders (RWS, provincies, gemeenten en waterschappen) wat hun ideaalbeeld is van die samenwerking.

Uit deze groep kwamen onder andere de volgende wensen naar voren:

 • Een helder en eenvoudig primair proces;
 • Een NBd die de wegbeheerders meer samenbrengt en staat voor haar taak;
 • Een actuele en betrouwbare database;
 • Rust en duidelijkheid in de organisatie.

Op basis van deze ideaalbeelden behandelden we in break-outsessies drie te verbeteren onderwerpen, met het uitgangspunt dat de dienstverlening ongewijzigd blijft:

 • Planvorming (met aandacht voor de vaste bijdrage);
 • Realisatie (met aandacht voor het aanleveren van as-built-gegevens);
 • Schade-afhandeling (met aandacht voor assetmanagement).

We gingen met de deelnemers in break-outsessies aan de slag om samen te bedenken hoe het beter kan. Het resultaat is een uitgebreide en waardevolle opbrengst waarbij de focus vooral ligt op:

 • Helder verwachtingsmanagement;
 • Inzicht en overzicht in lopende projecten, hun status en planning;
 • ‘Lean en mean’ en een pragmatisch primair proces met duidelijk wie wat doet;
 • ICT up-to-date; automatiseren van processen en inzage hierin;
 • Duidelijkheid en rust in de organisatie; vaste teams;
 • Stevigere rol NBd vanuit de kerntaken.

Vervolg
Alle ideeën zijn inmiddels gekoppeld aan de diverse thema’s van de interne werkgroep ‘procesverbetering’.

Natuurlijk willen we alle wegbeheerders graag goed aangesloten houden bij de verbeteracties die hieruit voortkomen. Naast het informeren over de vorderingen, leggen we de verbeteracties ter toetsing voor aan (een deel van) de deelnemers van de sessie. Zo borgen we dat verbeterpunten ook een gezamenlijk gedragen opzet blijven en we de juiste weg volgen.

We houden u dus op de hoogte en blijven – samen met u – hard werken aan het verbeteren van de dienstverlening van de NBd.

Impressie van de workshop