Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Van wettelijk ontwerp naar engineeringsontwerp

Veel wegbeheerders willen graag dat de NBd na de planfase ook de realisatie voor hen oppakt. De wegbeheerder kan daarvoor bij ons een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afsluiten. Een DVO houdt in dat we onze expertise en unieke kennis inzetten voor het omzetten van het wettelijk ontwerp naar een engineeringsontwerp. Daarnaast verzorgen we namens u ook de inkoop en het afsluiten van en toezichthouden op de benodigde overeenkomsten voor realisatie. Tevens nemen we na realisatie de as-built gegevens voor u op in onze database.

Als de realisatie door ons wordt uitgevoerd dan zetten we het wettelijk ontwerp om naar een engineeringsontwerp. Wat houden deze twee ontwerpen in en welke stappen zijn nodig om te komen tot het engineeringsontwerp? Hieronder zetten we dit verder uiteen.

Wettelijk ontwerp

In het wettelijk ontwerp staan de volgende componenten:

– een overzichtstekening van de locaties;
– het type bord;
– de exacte teksten;
– de afmetingen van de borden;
– een indicatieve plaatsaanduiding (ingetekend);
– een advies over de ondersteuningsconstructies van de borden;
– het lettertype;
– de letterhoogte.

Overzicht

Detail

 


Om tot een engineeringsontwerp te komen, doorlopen we de volgende stappen:

– nadere locatiebepaling en omschrijving;
– materialen bepalen (masten, borden, beugels, etc.);
– combinatiemogelijkheden met OV/VRI nader uitwerken;
– werkzaamheden voor de aanpassing (of bij nieuw plaatsen) bepalen;
– voorbereiding op de nadere uitvraag:
          o quickscan bodem conform de CROW400;
          o nadere beoordeling technische constructies;
          o afstemmen klantspecifieke eisen zoals materiaalsoort (aluminium, staal, biobased etc), kleur ondersteuningsconstructie;
          o uitvoeringsmoment, kan er meegelift worden met de civiele werkzaamheden, in het kader van kostenbesparing en/of minder hinder;
          o bestaande ondersteuningsconstructie opzoeken zodat eventueel de bestaande mast kan worden hergebruikt.

Engineeringsontwerp

Het engineeringsontwerp geeft daarnaast de onderstaande componenten weer:

– de nadere uitwerking van de ondersteuningsconstructies;
– de materiaalomschrijving (huidig en nieuw);
– de uit te voeren werkzaamheden;
– as-built-gegevens zoals het bouwjaar, de opbouw van het object, etc.

Overzicht

Detail

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via infonbd@rws.nl.