Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Vertrek Hanneke Steen

Beste wegbeheerders,

Een korte update om jullie te laten weten dat ik de NBd verlaat. Op 25 mei ben ik beëdigd als wethouder in Hengelo en daarmee neem ik dus afscheid als directeur van de NBd. Dat ging allemaal in sneltreinvaart, vandaar ook het bericht op zo’n korte termijn.

Ik kijk terug op twee intensieve, mooie jaren bij de NBd. Er is hard gewerkt aan een gezonde basis om de nodige verbeteringen in ons dagelijkse werkproces te realiseren. Daardoor kunnen we gaan investeren in nieuwe ICT die het ontwerpproces van de borden gaat versnellen en vergemakkelijken.

Ook is er een nieuwe adviesraad geïnstalleerd die het perspectief van de wegbeheerder inbrengt en verbinding helpt te maken. Er is gestart met het nieuwe platform bewegwijzering en de actualisatie van de richtlijnen naar Nationaal Kader Bewegwijzering. Ook zijn we fasegewijs de database op orde aan het brengen.

Ik heb velen van u ontmoet, in levenden lijve of digitaal in coronatijd. Die contacten waren altijd goed, open en constructief. Daar wil ik u hartelijk voor danken. Ik ga de wereld van bewegwijzering niet helemaal verlaten want dit blijft gelukkig onderdeel van mijn bestuurlijke portefeuille.

Er zal op korte termijn gezocht gaan worden naar een nieuwe directeur die de volgende ontwikkelingsfase van de NBd gaat begeleiden.

Dank voor de samenwerking en hartelijke groet,
Hanneke Steen