Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Wijziging uurtarieven per 1 januari 2021

Wegbeheerders hebben begin deze week een mailing ontvangen over een wijziging in de tariefstelling voor de planvorming van bewegwijzering.

De regeling is op 25 november gepubliceerd en in te zien via:

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-60470.html

Zoals bepaald in de Wegenverkeerswet stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tarief vast dat dient ter dekking van de organisatiekosten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Dit gebeurt na overleg met de representatieve organisaties van wegbeheerders (VNG, IPO. UvW en Rijkswaterstaat).

Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep NBd. Gezien de CAO-verhogingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd op de salarissen van de rijksambtenaren en de tarieven niet jaarlijks zijn geïndexeerd, heeft deze stuurgroep vastgesteld dat het uurtarief voor het ontwerpen en vaststellen van de bewegwijzeringsplannen moet worden bijgesteld.

De stuurgroep heeft de minister daarom geadviseerd het tarief met ingang van 1 januari 2021 te indexeren conform de CAO-verhogingen. 

Het uurtarief is op 5 december 2014 in de Regeling tarieven bewegwijzering bepaald op €79, €89, en €99, conform een op 18 juni 2014 uitgebracht advies van de stuurgroep NBd. In dit tarief is rekening gehouden met een inzet naar rato van de medewerkers op verschillende niveaus van kennis en ervaring.

De stuurgroep heeft de minister dan ook geadviseerd om met ingang van 1 januari 2021 het in de Regeling tarieven bewegwijzering opgenomen uurtarief te verhogen naar €85, €95 en €106. De minister heeft conform dit advies besloten.

Functie Aantal uren Uurtarief oud Uurtarief nieuw
Junior 4.664 € 79 €   85
Medior 13.123 € 89 €   95
Senior 16.709 € 99 € 106

Achtergrond

De NBd is een alliantie van alle Nederlandse wegbeheerders. De tarieven die wij in rekening brengen bij de wegbeheerders zijn gebaseerd op het aantal bewegwijzeringsobjecten en een uurtarief naar rato van de inzet van de NBd-medewerkers bij het ontwerpen en vaststellen van de bewegwijzeringsplannen.

Het vaste NBd-tarief bedraagt sinds 1 januari 2019 €22,50 per bewegwijzeringsobject. Deze wordt niet gewijzigd. De uurtarieven zijn gebaseerd op de salariskosten van het personeel, rekening houdende met verschillende niveaus van kennis en ervaring.

Indien u als wegbeheerder vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen via infonbd@rws.nl Wij staan u graag te woord.