Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Workshops gebruik SignWeb van start!

De NBd gaat workshops organiseren om alle vragen over SignWeb te beantwoorden. SignWeb geeft op basis van onze database, op gebruiksvriendelijke wijze de wegbeheerders inzicht in hun areaal aan bewegwijzering. Zo zie je in SignWeb waar de objecten staan, wat voor soort bewegwijzering het is en wat erop staat.

Uit de vragen die we krijgen, blijkt dat het gebruik van de applicatie vaak niet helemaal duidelijk is. Ook is een aantal wegbeheerders onbekend met de mogelijkheden van SignWeb. Om onduidelijkheden weg te nemen, organiseren we – bij voldoende aanmelding – één of meerdere workshops.

Pilot
Om zo goed mogelijk in te spelen op de vragen van de wegbeheerders en de workshops hierop af te stemmen, hielden we op donderdag 27 mei een pilot-workshop waar een representatieve doorsnede van de wegbeheerders aan deelnam. Tijdens die workshop zijn we naast de rol van de NBd ingegaan op de database die we beheren en ontsluiten. In die database zijn alle utilitaire auto- en fietsbewegwijzering in Nederland opgenomen.

Het grootste deel van de workshop betrof een interactieve invulling van het gebruik, met als leidraad de handleiding die we hiervoor hebben opgesteld. We sloten de sessie af met de vraag om feedback. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Welke tips geven jullie ons mee? “Interessant, leerzaam en fijn om dit samen met andere collega-wegbeheerders te doen. Zo leren we ook van elkaar”, was de reactie van een van de deelnemers. Het delen van ervaringen en het horen waar behoefte aan is bij het gebruik van SignWeb, is naast meer kennis over de functionaliteiten, een quick win.

De pilot was een succes en vraagt om opvolging. Naast de wens van deelnemers om een grotere interactieve invulling, was een ander belangrijk idee om onderscheid te maken tussen beginner en gevorderde. Met de opbrengst van de pilot gaan we nu over tot het uitrollen van een geoptimaliseerde workshop.

Inschrijving workshops
Wij hopen dat zoveel mogelijk wegbeheerders willen deelnemen aan een workshop ‘Gebruik SignWeb’. Inschrijven gaat als volgt: stuur een e-mail naar infonbd@rws.nl en geef aan of je interesse uitgaat naar de workshop voor beginners of gevorderden. De sessies duren ongeveer 2 uur en worden vooralsnog online gehouden. Als het mogelijk is, geven we de workshops op locatie.

Bij voldoende belangstelling prikken we een datum en sturen we een uitnodiging op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Mocht de datum niet passen, is het uiteraard mogelijk om op een volgend moment aan te sluiten (afhankelijk van het aantal aanmeldingen). Bij de uitnodiging ontvang je verdere informatie.

Verbeterde handleiding ‘Gebruik SignWeb’
Onlangs is ook de handleiding voor het gebruik van SignWeb geoptimaliseerd. Deze is verder uitgebreid met een beschrijving en uitleg van meer functionaliteiten. Ook als je niet deelneemt aan de workshop, biedt deze gids houvast om met SignWeb aan de slag te gaan en/of nog meer mogelijkheden te ontdekken. De vernieuwde versie staat op het besloten deel van onze website www.bewegwijzeringsdienst.nl onder het kopje ‘Downloads’.

We kijken ernaar uit om er samen geslaagde workshops van te maken en zien je inschrijving graag tegemoet!